A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Số: 1116 /SGDĐT-GDPT

Hà Nội, ngày 8  tháng 4 năm 2020

    

V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội

 

dung dạy học học kỳ II năm học

2019-2020

 

Kính gửi:

 

  • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;

 

  • Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố như sau:

  1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông, Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 (Phụ lục 1, Phụ lục 2 – môn Mĩ thuật) để dạy học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

 

  1. Căn cứ vào hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ban hành kèm theo

 

Công văn này để điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020, đảm bảo hoàn thành chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình. Tăng cường dạy học theo các hình thức qua Internet, trên truyền hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đơn vị. Bố trí thời gian dạy học khoa học, hợp lý; thời gian dạy học hàng ngày trên internet không quá 20h trong tất cả các ngày trong tuần.

  1. Tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; Các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự đọc.

 

2

 

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc Sở chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công văn này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục phổ thông để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
  • Đ/c Phó GĐ Phạm Xuân Tiến;
  • Lưu: VT, GDPT.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tiến

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Tháng trước : 773